Tulp Interim- en Verandermanagement

De maatschappij verandert en als onderdeel van deze maatschappij veranderen bedrijven ook. Dit gebeurt onder invloed van ondermeer fusies, groei of krimp, recessies en dergelijke. Soms hebben deze veranderingen ongewenste effecten tot gevolg. Om deze effecten tijdig te stoppen en om te buigen in een positieve richting kan het inzetten van verandermanagement soms noodzakelijk blijken te zijn. Het inzetten van interim-management kan  nodig blijken zijn tijdens periodes van langdurige afwezigheid van de huidige functionaris door bijvoorbeeld ziekte, ontslag en dergelijke of wanneer er net een dergelijke vacature ontstaan is.

Tulp Interim- en Verandermanagement is een bedrijf dat gespecialiseerd is in interim- en verandermanagement waarbij het accent op financiële- en administratieve  afdelingen binnen bedrijven en instellingen ligt, zowel in de profit als de non-profit sector, binnen overheid of bedrijfleven, van hotel/restaurant tot gemeentelijke overheid. Vanzelfsprekend kunt u zich ook wenden tot Tulp voor advies, waarbij gedacht moet worden aan het starten van een bedrijf, herstructurering binnen het bedrijf, inrichting administratie, haalbaarheidsonderzoeken en dergelijke.