Advies en haalbaarheidsonderzoek

haalbaarheid11

Bij het opstarten van een bedrijf komen nogal wat zaken om de hoek kijken. Afhankelijk van de gewenste inzet kan door middel van één of enkele gesprekken assistentie geboden worden bij het opzetten van een eigen bedrijf. Tulp richt zich daarbij voornamelijk op het midden- en kleinbedrijf. Ook de inrichting van de administratieve processen kan daarbij onder de loep genomen worden. Dit laatste geldt niet alleen voor startende bedrijven, maar ook bij bedrijven die in de loop der tijd bemerken dat niet langer zondermeer de gewenste informatie uit de administratie gehaald kan worden, bijvoorbeeld door sterkte groei of veranderde interne processen.
Indien een bedrijf voornemens is om interne herstructurering toe te passen kan een gesprek gevoerd worden over de wijze van aanpak daarin; indien gewenst kan tezamen met uw HR-organisatie een plan van aanpak geschreven worden. De herstructureringsadviezen gelden t.a.v. het middenbedrijf alsmede de wat grotere bedrijven.
Haalbaarheidsonderzoek richt zich met name in de toetsing van het rendement op investeringen of het ontplooien van (extra) bedrijfsactiviteiten of juist het afstoten daarvan. Een indicatie van het te verwachten rendement c.q. de terugbetaalperiode van de investeringen kan van evident belang zijn op het moment dat er beslissingen genomen dienen te worden. Haalbaarheidsonderzoeken worden relatief vaak uitgevoerd en kunnen gemakkelijk buiten het kantoor van de opdrachtgever plaatsvinden, mits alle benodigde documenten en overige relevante informatie wordt aangeleverd