Kostenplaatje

kostenplaatje1

Vanzelfsprekend kost deze vorm van dienstverlening het nodige. Belangrijk is te weten dat u ook duidelijk moet worden dat de huidige verspilling (onnodige extra bedrijfskosten) terug gebracht kan worden tot een meer acceptabel niveau. Wat blijft er dus uiteindelijk onder aan de streep over? Een totaalplaatje is afhankelijk van de aard van de opdracht, de doorlooptijd en de intensiviteit van de gewenste c.q. benodigde ureninzet. Dat is per bedrijf en per opdracht verschillend. De tarieven zijn concurrerend ten opzichte van andere bedrijven. Na verkennende gesprekken en een duidelijke opdrachtvastlegging waarin de doorgesproken wensen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn beschreven (nog voor de officiƫle opdrachtverstrekking) wordt een offerte aangeboden door Tulp. Op basis hiervan ontstaat een indicatie van de kosten.