Interim-management

interim-management-11

Tijdens een periode dat de huidige manager wegens omstandigheden (sabbatical, onbetaald verlof, ziekte, ontslag, vacature) langere tijd afwezig is kan Tulp Interim- en Verandermanagement zorgdragen voor tijdelijke invulling. Dit kan zowel op basis van voortzetting van de huidige gang van zaken als met een aanvullende opdracht. Hierbij kan gedacht worden aan het verbeteren van debiteurenbewaking, andere of hernieuwde opzet van stuurinformatie, het verbeteren van interne samenwerking en dergelijke. Vaak beziet een tijdelijk manager de zaken vanuit een ander perspectief en zal bepaalde verbeterpunten signaleren. Een ervaren interim-manager zal die zaken bij de directie aankaarten teneinde bepaalde verbeteringen te kunnen invoeren. Van belang bij interim-management is het commitment van de directie en een duidelijke vaststelling vooraf welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan Tulp worden toegekend. Vanzelfsprekend vinden voordat een opdracht verleend wordt één of meer verkennende gesprekken plaats, waarin alle wensen en dergelijke duidelijk doorgesproken worden.